Genlabs
Genetická laboratoř
Jsme Vaše genetická laboratoř
Laboratoř
GENLABS s.r.o.
MEDIPONT s.r.o. – ambulantní klinika
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice
  Sídlo firmy
GENLABS s.r.o.
Americká 340/31
120 00 Praha 2
Tel.: +420 603 286 725
napište nám
V případě, že se nám nedovoláte, napište e-mail.
Ordinační doba
Pondělí: dle domluvy
Úterý: dle domluvy
Středa: dle domluvy
Čtvrtek: dle domluvy
Pátek: dle domluvy

Pro lékaře (odborníky)
Věděli jste?

Pro odbornou veřejnost a lékaře nabízíme vyšetření zejména z oblasti farmakogenomiky. Jedná se o specifické genetické testy na úrovni DNA získané z periferní krve pacienta. Testují se mutace v genech účastnících se metabolických drah léčiv, jako jsou psychofarmaka, antidepresiva, antiarytmika, neuroleptika, opiáty, antiemetika, chemoterapeutika atd. Na výsledku testů pak záleží nasazení specifické léčby, určitého typu chemoterapie nebo biologické léčby pacientovi. Testujeme také vrozená metabolická onemocnění, onemocnění týkající se autoimunitních chorob spojených s HLA-systémem. Dále také prediktivní testy z oblasti onkogenetiky zjišťující predispozice pro různé typy nádorů (prsa, tlusté střevo, melanomy). Je zde otevřen prostor pro spolupráci a další cílené genetické testování sledující nové poznatky a trendy v klinické genetice.

Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu protinádorovými léky rakoviny prsu

Test detekující dvě mutace H131R a F158V v genu pro Fc gama receptor.>

Dědičně podmíněná odpověď organismu při chemoterapii

Test je skríningový a detekuje mutaci genu pro dihydropyrimidin dehydrogenázu (DPYD).

Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu warfarinem

Test detekuje mutace ovlivňující počáteční stanovení dávek derivátů coumarinu, jako je warfarin, phenprocoumon a acenocoumarol. Tyto deriváty se používají pro prevenci a léčbu žilního tromboembolismu, infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Nesprávné dávkování může ohrozit pacienta na životě, dochází např. ke krvácení v případě předávkování nebo nedostatečnému působení léku v případě podhodnocené dávky. Optimální dávka se díky genetickému testu zjistí mnohem rychleji a zdravotní rizika se tak minimalizují

Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu antidepresivy a analgetiky

Genetický test je zaměřen na zjištění mutací v genech kódujících cytochrom CYP2D6, který se podílí na metabolizmu více než 25% známých léků. Mezi nimi jsou tzv. beta-blokátory, antiarytmitika, antidepresiva, neuroleptika, opiáty a antiemetika.

Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu antidepresivy, analgetiky, HIV

Genetický test je zaměřen na zjištění mutací v genech kódujících cytochrom CYP2D6, který se podílí na metabolizmu více než 25% známých léků. Mezi nimi jsou tzv. beta-blokátory, antiarytmitika, antidepresiva, neuroleptika, opiáty a antiemetika. Dále je vhodný pro pacienty HIV pozitivní, podstupující anti-retrovirální terapii HAART aj.

Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu protinádorovými léky

Laboratorní testy detekující mutace v genech Kras a BRAF.

Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu karcinomu plic

Genetický laboratorní test detekuje 16 mutací v genu pro EGFR vhodný pro pacienty s nemalobuněčným nádorem plic nebo kolorektálním karcinomem.

Dědičně podmíněná odpověď organismu na léčbu leukémie, autoimunitních chorob a po orgánové transplantaci

Test detekuje mutace v genu pro enzym thiopurin metyltransferázu (TPMT).

Chcete vidět, co Vás čeká?
Poodhalíme Vám roušku medicínského tajemství. V naší fotogalerii můžete vidět vše od našeho vybavení přes Vaše vyšetření až po léčbu Vašeho problému.